ΠΤHΣΗ CY284: ΦΙΛΟΞΕΝIΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡEΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙAΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠH “ALPHA ΕΝΗΜEΡΩΣΗ”

ΜΕ ΑΦΟΡΜH ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡHΜΑΤΟΣ, Ο ΑΝΔΡEΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙAΚΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝHΘΗΚΕ ΣHΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠH ΤΗΣ ΚAΤΙΑΣ ΣAΒΒΑ, “ALPHA ΕΝΗΜEΡΩΣΗ”.